Technologist Women Platformu – 2020

Kadınların Teknoloji & Dijital Okuryazarlık seviyesini yükseltmek, teknoloji alanında bilgi ve becerilerine geliştirerek, teknoloji ile ilgili geleceğin mesleklerinde istihdamlarını desteklemek ve teknolojide rol model olan kadınların kızlarımıza ilham olabilmesi adına etkinlik gösteren, kar amacı gütmeyen bir platformdur.

Amaçlarımız:

  • Kadınların teknoloji okur-yazarlık seviyesini yükseltmek,
  • Kadınların geleceğin teknoloji temelleri mesleklerinde uzman olarak yer almasında rol almak,
  • Kadınların teknoloji  farkındalık düzeylerini arttırmak için ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına katkı sunmak,
  • Kadınların geleceğin mesleklerinde daha fazla yer alabilmeleri için ilham verecek etkinlikler düzenlemek,
  • Teknoloji sektöründe çalışan kadınları ve erkekleri bir araya getirecek eğitim, çalıştay, seminer ve benzeri interaktif organizasyonlar yapmak,
  • Teknoloji ile ilgili ürün ve hizmet üreten kuruluşların desteğini almak,
  • Kız öğrencilerin teknoloji ile bağlarını güçlendirmek ve teknoloji alanındaki eğitimlerini desteklemek,
  • Ulusal ve uluslararası organizasyonlarda yer alarak kız öğrencilerin teknoloji alanında yaptıkları çalışmaları desteklemek ve rol model mentorlerle buluşmalarını sağlamaktır.
  • Detaylı Bilgi için;
  • www.technologistwomen.org