YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ LİSANS PROGRAMLARI SEKTÖRÜN İHTİYAÇLARINI KARŞILIYOR MU?

Merhabalar,

3. Uluslararası Yönetim Bilişim Sistemleri Konferansı için hazırladığımız bildiri, konferansın bildiri kitabında yerini almıştır. Birçok devlet ve vakıf üniversitesinde var olan programın sektörün ihtiyaçlarına ne kadar cevap verdiği konusunda yaptığımız araştırmanın özetini aşağıda paylaşıyorum. Detayına ise kitapçıktan ulaşabilirsiniz.

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ LİSANS PROGRAMLARI             SEKTÖRÜN İHTİYAÇLARINI KARŞILIYOR MU?

Sevinç GÜLSEÇEN 1, Doğan AYDIN 2, İpek İli ERDOĞMUŞ 3, Arzu KİLİTÇİ 1, Çiğdem SELÇUKCAN EROL 1
1İstanbul Üniversitesi, 2Bahçeşehir Üniversitesi, 3Kadir Has Üniversitesi
                                                    Öz
Dünyada bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler günden güne artarken hem bu sistemlerin yönetimi hem de kurumların yönetiminde bu sistemlerin rolü önem kazanmıştır. Bu çalışmanın amacı, bu rolü üstlenen birim ve kurumlara insan kaynağı yetiştiren “Yönetim Bilişim Sistemleri” (YBS)ve “İşletme Enformatiği” (İE)lisans programlarının Türkiye’de sektörün ihtiyaçlarını karşılayıp karşılamadığını analiz etmektir. Çalışmada karma araştırma modeli kullanılmıştır. Çalışma, dört aşamadan oluşmaktadır ve her aşama bir önceki ile ilişkilendirilmiştir. İlk aşamada, Türkiye’deki YBS ve İEbölümlerine ait 4 yıllık müfredatlardaki zorunlu dersler içeriklerine göre incelenerek programın bakış açısı ortaya konmaya çalışılmıştır. İkinci aşamada,
bölümlerin amaçları ve gösterdikleri iş olanakları analiz edilerek ilk aşamadaki sonuçlarla uyumu karşılaştırılmıştır. Üçüncü aşamada, YBS ve İE bölümünden mezun olma şartı içeren iş ilanları incelenmiş ve bölümlerde belirtilen iş olanakları ile karşılaştırılmıştır. Son aşamada ise bilişim sektöründeki yöneticiler
ilesektörde çalışanların görüşlerini almak amacıyla anket uygulanmıştır. Sonuç olarak; sektörün ihtiyacı, bilişim/teknik yönü kuvvetli, iletişim, problem çözme, bilişim hukuku ve standartlar konularında bilgi ve beceriye sahip bireylerdir. İşletme/yönetim ağırlıklı müfredatların bilişim/teknik yönündeki ders sayısının
arttırılması, bilişim/teknik ağırlıklı müfredatlara ise; sektörün ihtiyacı olan bilgi ve becerileri kazandırmak üzere gerekli sosyal derslerin eklenmesi faydalı olacaktır.

Bir cevap yazın